Финансиране по проект BG16RFOP002-2.089-1548 от ОП „Иновации и конкуренто-способност“

Thursday, September, 2, 2021

На 02.09.2021 г. „МОБАЙЛ АФЕЪРС“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP002-2.089-1548 “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Периодът за изпълнение на проекта е от 02.09.2021г. до 02.12.2021г., а обща му стойност възлиза на 50 000 лв.

More articles

Финансиране по проект BG16RFOP002-2.089-1548 от ОП „Иновации и конкуренто-способност“

На 02.09.2021 г. „МОБАЙЛ АФЕЪРС“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект...

More

Go mobile now and enhance your business

More

Dynamics Mobile Merchandise is on AppSource

Following Dynamics Mobile Van-Sales, our Merchandise app is now listed on AppSource as well. AppSource...

More